Cyber Threats Semester Report

Zapoznaj się z Cyber Threats Semester Report, gdzie znajdziesz podsumowanie i analizę zagrożeń, które wpłynęły na krajobraz cybernetyczny od lipca do grudnia 2023 r.

W czwartym raporcie Purple Team od Gatewatcher zaprezentował analizę światowych cyberzagrożeń od lipca do grudnia 2023 roku oraz poruszył następujące tematy:

Phishing:

  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji do projektowania złośliwych wiadomości e-mail i stron internetowych z niespotykaną dotąd dokładnością.
  • Wykorzystanie InterPlanetary File System (IPFS), zapewniających cyberprzestępcom skuteczną platformę do hostowania złośliwych treści.
  • Usługi publiczne jako szczególnie ważny cel phishingu (czas wyborów to czas pieniędzy).

Ransomware:

  • Ransomware ponownie zajmuje centralne miejsce, z 66% wzrostem liczby ofiar w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
  • Podwójne wymuszenie jako dominujący sposób działania. Gwałtowny wzrost agresywnych taktyk, takich jak potrójne lub poczwórne wymuszenie.
  • Najbardziej aktywne grupy oszustów w H2 2023 roku.

Lockbit - przykład coraz bardziej wyrafinowanego charakteru i uprzemysłowienia cyberprzestępczości poprzez swój model Ransomware-as-a-Service.

Lazarus - przykład cyberataku służącego teraz również celom państwowym, obejmując wyrafinowane kampanie mające na celu kradzież kryptowalut w celu finansowania programów krajowych.

Wypełnij formularz, aby przeczytać raport

warning
warning
warning
warning

 

Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning

© 2024 DAGMA