27 czerwca 2023

Czy wiesz o co chodziło z Sunburst Attack?

Końcówka 2020 roku przyniosła nam największy w historii atak, którego celem było uzyskanie dostępu do infrastruktury wielu organizacji publicznych i prywatnych na całym świecie. Ze względu na swoją skalę, atak Sunburst jest już uważany w środowisku cyberbezpieczeństwa za nowy standard ataków APT (advanced persintent threat). Jego stopień wyrafinowania i drobiazgowy sposób działania sugerują zaangażowanie podmiotu na poziomie służb państwowych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Analitycy z Gatewatcher stworzyli raport z wyczerpującym opisem tego ataku. Pobierz darmowy pdf i dowiedz się:

  • Od czego się zaczęło?
  • Jak wyglądał atak?
  • Jakie miał etapy?
  • Dlaczego nie został wcześniej wykryty?
  • Jak zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości?

Od czasu ataku liczba ofiar zaatakowanych przez Sunburst stale rośnie i może się powtórzyć u każdego z dostawców chmury. Zrób krok właściwym kierunku i przygotuj się na każdy rodzaj ataku. Wypełnij poniższy formularz i otrzymaj bezpłatny raport o Ataku Sunburst:

warning
warning
warning
warning

 

Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Mateusz Nowak

Mateusz Nowak
product manager Gatewatcher / Sekoia

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
nowak.m@dagma.pl
32 793 11 19